Opplasting av filer og bilder

Her kan du laste opp alle filer og eller bilder du vil vi skal bruke. Det er ingen størrelsesbegrensning så send oss originalfilene uten å redusere størrelsen, det sikrer best mulig resultat.

VIKTIG: Skal du sende bilder til fotokalendere må filnavnene navngis numerisk med 1 for januar, 2 for februar osv. dersom du ønsker bildene i en gitt rekkefølge.